Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w formularzach aplikacyjnych na stronach internetowych www.idealgrupa.pl, będzie wspólnie Grupa Spółek Ideal z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 30. Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Spółek Ideal można skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora Danych, lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej administratordanych@idealgrupa.pl
  2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconych zapytań lub jeśli uczestniczy Pani/Pan w procesie rekrutacji będą one użyte w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji teraz i w przyszłości, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody i będą przechowywane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług Grupy Spółek Ideal, w tym wzięcia udziału w procesie rekrutacji lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach segmentacji i dobory ofer pracy oraz marketingu usług własnych.