Operator wózka widłowego to bardzo odpowiedzialna i istotna funkcja w systemie pracy magazynu, ponieważ znacznie usprawnia składowanie i transportowanie towarów. Sprzęt, jakim posługują się pracownicy magazynów może przewozić bardzo duże ciężary i podnosić je na znaczną wysokość. Dlatego też niezbędne są uprawnienia do prowadzenia wózków, różniące się w zależności od rodzaju wózka. Uzyskanie takich uprawnień pozwoli na bezproblemowe znalezienie pracy jako operator wózków.

Wybrane oferty pracy dla Operatora wózka widłowego

Szukasz pracy jako
Operator wózka widłowego?

Na czym polega praca operatora wózków?

Do głównych zajęć operatora wózków widłowych należą: prowadzenie wózków widłowych, przewożenie i układanie większych palet z paczkami, konserwowanie sprzętu, czynności inwentaryzacyjne, organizacja ruchu oraz dbanie o bezpieczeństwo. Godziny pracy operatora wózków uzależnione są od funkcjonowania całego magazynu.

Jakie są rodzaje wózków widłowych w pracy na magazynie?

Operator wózków widłowych (Niemcy) musi posiadać odpowiednie uprawnienia w zależności od rodzaju prowadzonego wózka. Najczęściej spotykane rodzaje wózków widłowych na magazynach to:

  • Wózki niepodnoszące towaru: wózki paletowe ręczne i wózki paletowe elektryczne.
  • Wózki podnoszące towar: wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe, wózki jezdniowe podnośnikowe boczne, wózki widłowe wysokiego składowania, itp.
  • Wózki do kompletacji zamówień.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać operator wózków w Niemczech?

Niezbędnymi wymaganiami do pracy na stanowisku operatora wózka są kwalifikacje zawodowe. Szkolenie na operatora wózków składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Kurs zakończony jest egzaminem potwierdzającym zdobyte umiejętności. Szkolenie ma na celu przygotowanie przyszłych operatorów do pracy z wózkami widłowymi oraz zapoznanie ich z najważniejszymi zasadami BHP. Operowanie wózkiem unoszącym kilka ton na znaczną wysokość jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym i wymagającym wiele wprawy i uważności.

Jakie są rodzaje uprawnień na wózki widłowe?

I WJO

Kategoria uprawnień na wózki I WJO umożliwia obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz obejmuje zakres uprawnień z kategorii II WJO i III WJO. Jest to kategoria najbardziej pożądana przez pracodawców, ponieważ daje możliwość pracy na różnych typach wózków. Całość kursu obejmuje 81h, a po jego ukończeniu można zdawać egzamin UDT. Tego rodzaju uprawnienia są ważne przez 5 lat.

II WJO

Kategoria uprawnień II WJO obejmuje zakres uprawnień kategorii III WJO, natomiast nie zawiera obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym. Kurs na tę kategorię trwa zazwyczaj około 65h, a uprawnienia są aktualne przez 10 lat.

III WJO

Kategoria uprawnień na wózki III WJO pozwala jedynie na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych i prowadzonych, dlatego też jest najrzadziej wybieraną kategorią uprawnień. Aby zostać operatorem tego typu wózków, należy ukończyć kurs trwający 40h. Zdobyte uprawnienia (podobnie jak uprawnienia II WJO) mają ważność 10 lat.

O co warto pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej do pracy na operatora wózków?

Przed podpisaniem umowy warto dowiedzieć się dokładnie o zakres obowiązków operatora wózków w danym miejscu pracy, tryb pracy magazynu, rodzaj wózka oraz ilość godzin pracy.

Sprawdź inne oferty pracy