Outsourcing i procesy wsparcia

Outsourcing jest niezwykle skutecznym sposobem na obniżenie kosztów operacyjnych i podniesienie wydajności. Firma rezygnuje z obszarów, które nie są jej core biznesem i przekazuje je do zewnętrznych specjalistów. Dzięki temu wzrasta jakość usług oraz zwiększa się elastyczność i kontrola kosztów. W rezultacie następuje poprawa konkurencyjności oraz relacji z klientami, a firma zyskuje możliwość intensywnego rozwoju.

W ramach outsourcingu świadczymy:

Wsparcie procesów biurowych i produkcyjnych (zasoby).

Wiedząc, jak ważne w przedsiębiorstwie jest efektywne zarządzanie procesami, zasobami oraz kosztami, dostarczamy naszym Kontrahentom rozwiązania łączące te trzy elementy  w jedną usługę wsparcia procesów wewnętrznych zarówno biurowych jak i produkcyjnych. Zapewniamy:

 • Obsługę procesów
 • Dedykowany zespół
 • Optymalne koszty

Dopasowujemy nasze rozwiązania wiedząc, że każde przedsiębiorstwo posiada swoje charakterystyczne procesy i dedykowany do nich zespół pracowników.

Cele optymalizacji procesów i kosztów naszych kontrahentów są naszymi celami.

Magazynowanie i transport

Od wielu lat rozwijamy swój serwis i doświadczenie w obszarze logistyki, magazynowania i transportu oparty na dostarczaniu odpowiednich zasobów do pracy. Teraz poszerzamy również nasze usługi w zakresie analizy i doradztwa dotyczącego kształtowania środowiska składowania i optymalizacji procesów transportowych.

 • Analiza
 • Rozwiązanie
 • Wdrożenie
 • Optymalizacja

W transporcie możemy dostarczyć więcej niż tylko kierowców. Na życzenie możemy dodać samochód dostawczy i dostarczyć Państwu kompletną jednostkę w sieci transportowej.

Nasze długoletnie doświadczenie daje komfort działania naszym Kontrahentom, którzy mogą koncentrować się na swojej kluczowej działalności, przekazując nam odpowiedzialność za procesy magazynowania i transportu.

Usługi kurierskie

Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce wpływa na rozwój innych dziedzin biznesu - do takich należą również usługi kurierskie. Szybkość, niezawodność, a przede wszystkim troska o satysfakcję klientów, to główne elementy serwisu, który świadczymy dla naszych partnerów.
W ramach outsourcingu usług kurierskich dostarczamy:

 • profesjonalny zespół kurierów
 • park samochodów dostawczych do dyspozycji kurierów
 • kurierów ze znajomością języka niemieckiego.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE, USŁUGA PAYROLL

To dedykowany zespół profesjonalistów w zakresie kadr i płac monitorujący zmiany zachodzące w Twojej firmie. Gwarantuje doradztwo, opracowanie i wdrożenie zarówno standardowych usług kadrowo-płacowych, usługi payroll, jak i pionierskich rozwiązań wymagających elastyczności i innowacyjności. Niezależnie od rodzaju usługi i projektu, naszym priorytetem jest niezawodność i bezpieczeństwo.

 

Usługi kadrowo-płacowe, usługa payroll polega na prowadzeniu w imieniu i na rzecz klienta obsługi polegającej na:

 

 • prowadzeniu akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy:
 • kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, aneksów do umów
 • zgłaszanie, wyrejestrowywanie oraz dokonywanie innych zmian dotyczących pracowników kontrahenta w ZUS za pomocą programu Płatnik
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
 • przygotowywanie innych dokumentów wynikających z przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów dotyczących prawa pracy
 • prowadzeniu rejestru urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • rozliczaniu czasu pracy pracowników
 • monitorowaniu ważności terminów badań lekarskich i szkoleń obowiązkowych BHP
 • archiwizowaniu dokumentacji akt osobowych byłych pracowników, których akta były prowadzone do czasu trwania umowy
 • sporządzaniu raportów zgodnych z potrzebami klienta:
 • raporty statystyczne dotyczące zatrudnionych pracowników
 • możliwość definiowania raportów zgodnych ze strukturą organizacyjną kontrahenta lub branży, np.: firma/oddział/dział/centrum.

Korzyści:

 

 • dostęp do naszej szerokiej wiedzy i praktyki w zakresie prawa podatkowego i kodeksu pracy
 • terminowa regulacja zobowiązań wobec pracowników i instytucji państwowych
 • niezawodna jakość usług na stałym, wysokim poziomie
 • zwiększenie produktywności stałych pracowników, którzy mogą się skoncentrować na rozwijaniu swoich kluczowych kompetencji
 • bezbłędne wywiązywanie się z powierzonych zadań
 • poufność i bezpieczeństwo danych.

 

Usługi opiekuńcze

     

Nasze usługi świadczymy w Polsce i Niemczech, zarówno dla klientów indywidualnych (opieki domowa całodobowa, dzienna i godzinowa) jak i dla wyspecjalizowanych podmiotów m.in. domy opieki, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja (opieka grupowa, rekrutacja personelu opiekuńczego, wynajem pracowników). Zapewniamy bezpieczne, dopasowane i profesjonalne usługi opieki nad seniorami osobom, które w życiu codziennym potrzebują wsparcia ze strony kompetentnych i doświadczonych opiekunów.

Zespół naszych opiekunów cechuje doświadczenie,  duże zaangażowanie i troska o swoich podopiecznych.