fbpx Skip to main content

Dolna kwota świadczenia za godzinę pracy w Niemczech, tak samo jak w Polsce, ulega okresowej weryfikacji przez ustawodawcę. Duże zmiany w tym zakresie przyniósł obecny rok. 1 lipca 2022 r. miała miejsce podwyżka minimalnego wynagrodzenia w Niemczech do 10,45 euro za godzinę. Kolejną ważną datą jest 1 października, od której obowiązują jeszcze wyższe wartości.

Zmiany w minimalnej pensji euro brutto za godzinę wynikają przede wszystkim z inflacji. Dotknęła ona wiele branż gospodarki. Zauważył to sprawujący w Niemczech władzę rząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele partii SPD, Zielonych i FDP, na czele z kanclerzem Olafem Scholzem. Wydaje się, że to jeszcze nie koniec podwyżek. Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług, można śmiało przewidywać, że od 1 stycznia 2023 r. w Niemczech płaca minimalna wzrośnie po raz kolejny.

Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech od 1.10.2022 r.

Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, 1 października minimalna stawka godzinowa za pracę u zachodnich sąsiadów została zwiększona do aż 12 euro za godzinę. To wzrost aż o prawie 15% w stosunku do poprzedniej kwoty.

Obecnie pensja minimalna jest niezwykle konkurencyjna w stosunku do innych krajów europejskich. Jeśli weźmiemy pod uwagę pracę w pełnym wymiarze, od 1.10.2022 r. w Niemczech będzie można zarabiać 2100 euro i więcej. W związku z tym wzrost ustawowego wynagrodzenia minimalnego w Niemczech może przyciągnąć sporo Polaków z sektora logistycznego. Wielu analityków rynku uważa także, że tę zmianę również odczuje polska branża budowlana, która może utracić przez to wielu pracowników.

Pensja minimalna w Niemczech w 2022 r. – wyjątki

Jeśli chodzi o wynagrodzenie minimalne za godzinę w Niemczech, jest tylko kilka wyjątków, gdy wynosi ono mniej niż 12 euro brutto. Mowa jest tutaj m.in. o młodzieży poniżej 18. roku życia bez wykształcenia zawodowego.

Niemieckie przepisy o płacy minimalnej nie przewidują także dolnej stawki wynagrodzenia 12 euro za godzinę dla stażystów, uczniów zawodu oraz zarejestrowanych w Niemczech długotrwale bezrobotnych. Osobną kwestią są obowiązujące w Niemczech dodatkowe przepisy obejmujące zbiory pracowników z określonych branż.

Jak układy zbiorowe wpływają na płacę minimalną w Niemczech? Zmiany od 1.04.2023 r.

Warto mieć na uwadze to, że obok dolnej stawki za pracę w Niemczech funkcjonują także branżowe płace minimalne. Wynikają one z układów zbiorowych. Wówczas świadczenie minimalne wynosi więcej niż 12 euro na godzinę i 2100 euro brutto miesięcznie przy pełnym wymiarze godzin. Przykładowo od 1 kwietnia 2023 roku magazynierzy zarabiają co najmniej 13,00 euro brutto w godzinach pracy dziennych, a 16,25 euro brutto w nadgodzinach i w godzinach nocnych (poprzednie stawki: 12,43 i 15,54 euro brutto/h). Komisjonerzy otrzymują stawki od 13,20 euro brutto w godzinach pracy dziennych, a 16,50 euro brutto w nadgodzinach i godzinach nocnych. Kształtowanie ich w niższych wartościach przez poszczególnych pracodawców jest niedopuszczalne. Stawki minimalne dotyczą bowiem wszystkich zakładów z branży.

Kontrola wypłaty w Niemczech – co warto wiedzieć?

Decydując się na pracę w Niemczech, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy regularnej wypłacie każdy pracodawca musi wręczać pracownikowi pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych potrąceń.

W przypadku pensji godzinowej dobrym rozwiązaniem będzie z kolei dokumentowanie przepracowanych godzin i przekazanie ich do podpisu przez przedstawiciela firmy. W razie wątpliwości co do rozliczenia można się wówczas zwrócić z prośbą o pomoc do organizacji związkowej.

Hit enter to search or ESC to close